Privacyverklaring Webmonnik

versie 1.0 / Mei 2018

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met mij op.

1. Over mij

Deze website wordt beheerd door mij, Webmonnik. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Je kunt me bereiken via:
Webmonnik.nl
KvK: 51598043
privacy@webmonnik.nl
06-44056709

2. De verwerkingen

De volgende persoonsgegevens verwerk ik in de volgende situaties.

Offerteaanvraag
Wanneer jij een offerte aanvraagt, geef je mij toestemming om gegevens te verwerken. Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te kunnen nemen en te kunnen reageren op jouw aanvraag.

Dit zijn de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer

Deze gegevens bewaar ik maximaal 3 maanden na het sturen van de offerte of voorstel, tenzij jij akkoord gaat met de offerte of het voorstel. Als er een opdracht volgt, zal ik de gegevens verder verwerken als klantgegevens.

Klantgegevens
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer

Daarbij verwerk ik deze gegevens om jou informatie toe te sturen, contact op te nemen en voor de uiteindelijk uit te voeren opdracht. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan en de opdracht niet uitvoeren.

Daarnaast verwerk ik bovenstaande gegevens omdat ze noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Hiertoe ben ik wettelijk verplicht. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij me bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

3. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers:

 • Hosting van mijn website
 • Mijn boekhouder
 • E-mailmarketingdienst
 • Mijn telecomprovider
 • Een externe cloud-opslag
 • Analytische cookies (van Google Analytics)

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Mijn e-mailmarketingdienst, cloud-opslag en Google zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Als verdere doorgiftes plaatsvindt naar een bedrijf die niet in een adequaat land is gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal heb ik gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door mij een e-mail te sturen.

4. Cookies

Google Analytics
Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers deze website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom (anoniem) analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer jij de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je op deze site.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

5. Rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via privacy@webmonnik.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

7. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

8. Links

Op mijn website zul je links of social media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.